5600newKeepDSC07250.jpg dsc09370 versie 2.jpg PHOTO-2020-10-01-header.jpg

Junioren

Senioren

Hoofdsponsor!

Tucht- & vertrouwenscommissie

De rol van de vertrouwenscontactpersoon bij de ZHC

Natuurlijk wil de ZHC een hockeyclub zijn met een veilig sportklimaat, waar iedereen met plezier hockeyt en zich thuis voelt. Het hanteren van een preventief beleid m.b.t. ongewenst gedrag kan een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige sportomgeving. Hier willen we als club graag in voorzien door o.a. het opstellen van duidelijke gedragsregels.

Desondanks is het mogelijk dat iemand bepaald gedrag als ongewenst ervaart. Dit willen we bespreekbaar maken, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dan is het goed als je in vertrouwen bij iemand terecht kunt. Een onafhankelijk persoon. Het bestuur heeft daarom twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP's)aangesteld.

De VCP's zijn er voor iedereen en nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst bedrag binnen de club. Deze zaken kunnen betrekking hebben op bv sexuele intimidatie, discriminatie, ernstig pesten of ieder ander gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. De VCP's zijn er ook voordat er problemen zijn. Want: snel melden, erover praten en ervoor zorgen dat er vroegtijdig een einde aan gemaakt wordt, maakt dat de situatie niet verergert. Bij de VCP's kun je je verhaal kwijt, wordt er samen bepaald wat de eventuele te ondernemen stappen moeten zijn en de mogelijkheden om bijvoorbeeld een klacht in te dienen.

De VCP's hebben de volgende taken:

·         Luisteren naar de klacht of het probleem

·         Nagaan of bemiddeling mogelijk is

·         Samen met de melder de te ondernemen stappen bepalen

·         Bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing

·         Doorverwijzen naar hulpverleing

·         Begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding

De VCP's behandelen zaken in strikt vertrouwelijke sfeer. Van de gesprekken die tussen jou en de VCP plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. Echter, betreft jouw melding een ernstig strafbaar feit, dan heeft de VCP de verplichting hier melding van te maken bij het bestuur. Ook dit zal uiteraard eerst met jou worden besproken.

De activiteiten van de VCP's vallen onder verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de VCP's of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting heeft plaatsgevonden. De informatie die gedeeld wordt is algemeen van aard en bedoeld om daar waar nodig algemene maatregelen binnen ZHC te kunnen treffen. Ook met het bestuur zal zonder toestemmimg geen persoonlijke informatie gedeeld worden.  Als het gaat om strafbare feiten werken de VCP's volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving van NOC*NSF.

Hoewel in de dagelijkse praktijk bestaande issues veelal intern met bv de coach of een bestuurslid zullen worden besproken (wat prima is), zijn er situaties denkbaar die je liever met iemand bespreekt die onafhankelijk is. Deze zaken kunnen betrekking hebben op bv sexuele intimidatie, discriminatie, ernstig pesten of ieder ander gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.

Het kan natuurlijk zijn dat je liever contact wilt hebben met een vertrouwenspersoon buiten de club. Het meldpunt seksuele intimidatie van NOC*NSF, tel. 0900 – 202 55 90, is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Daar kun je terecht voor de directe ondersteuning van de sportvertrouwenspersonen. De gegevens van de sportvertrouwenspersonen zijn ook te vinden op www.sport.nl.

Imke Schreurs en Maurice Bracco Gartner zijn VCP bij de ZHC en zij hopen dan ook dat je van deze mogelijkheid gebruik maakt en hen benadert wanneer er zich iets vervelends voordoet wat je in vertrouwen wilt bespreken. Neem contact met ze op via telefoonnummer 06-18544195 of 06-46601030 of per e-mail [email protected]


 

Imke Schreurs            Maurice Bracco Gartner