DSC08721kopie.jpg

Junioren

Senioren

Huishoudelijk reglement

Als bestuur willen we benadrukken dat de club van ons allemaal is. Het bestuur streeft naar een prettige omgeving waarin iedereen respectvol wordt bejegend en zich welkom voelt. De sfeer binnen de club bepalen we met zijn allen. Deze gedragsregels betreffen eigenlijk heel gewone en vanzelfsprekende zaken, die zelfs voor onze jongste jeugd eenvoudig te begrijpen zijn.

 

Onze spelregels:

1. We tonen respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter

2. We sporten veilig, dus zeker met bitje en scheenbeschermers

3. We komen op tijd

4. We luisteren naar elkaar, naar coaches en naar scheidsrechters

5. We ruimen onze rommel op

6. Bestuur, coaches en ouders geven het goede voorbeeld

7. We spreken elkaar aan als dat nodig is

8. We dragen het juiste clubtenue tijdens wedstrijden


Deze spelregels zullen we in de toekomst op verschillende manieren onder de aandacht blijven brengen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, behouden we het prettige karakter van onze vereniging, en zijn we in staat om nog heel mooie dingen te bereiken!

Daarnaast hechten wij veel waarde aan ons huishoudelijk reglement. Wij verwachten dan ook dat een ieder dit reglement leest en zich conformeert aan de inhoud hiervan.