5600newKeepDSC07250.jpg dsc09370 versie 2.jpg PHOTO-2020-10-01-header.jpg

Junioren

Senioren

Hoofdsponsor!

Algemeen

Planning Corona Coördinator

Nieuws afbeelding
Nieuwe Planning Corona Coördinator

Tijdens de persconferentie van 23 maart heeft de overheid aangegeven dat de huidige maatregelen in elk geval worden verlengd tot en met 20 april. Dit betekent voor de hockeysport concreet:
 • Hockeyers tot en met 26 jaar mogen op de eigen vereniging trainen en onderling spelen zonder beperkingen.
 • Hockeyers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in (maximaal) 4-tallen met inachtneming van de afstandsregels. Dat betekent dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegestaan.

Om de trainingen te kunnen blijven geven én onderlinge wedstrijden te mogen spelen, moeten wij als sportvereniging voldoen aan de regels die worden opgelegd door de overheid. Denk hierbij aan de aanwezigheid van Corona coördinator en het niet toegestaan zijn van toeschouwers tijdens trainingen en wedstrijden. Om aan deze regels te voldoen, hebben wij een protocol opgesteld waarin de gedragsregels voor spelers, trainers en ouder zijn opgenomen.

Wij willen er met klem op wijzen dat het niet volgen van deze regels kan leiden tot het moeten staken van het geven van trainingen en spelen van onderlinge wedstrijden. Dit is niet omdat de TC of het bestuur dit wil, maar omdat wij als vereniging moeten voldoen aan de regels van de overheid.

Uiteraard willen wij iedereen een veilige (sportieve) omgeving bieden en zoveel mogelijk binnen de beperkingen als gevolg van de maatregelen van de overheid het hockeyen doorgang laten vinden. Hiervoor is echter wel de medewerking van iedereen nodig. Wij vragen iedereen hiervoor begrip te hebben en het protocol strikt na te leven. Het laatste wat we natuurlijk willen is dat wij geen trainingen en onderlinge wedstrijden kunnen faciliteren. De actuele versie van het protocol is te vinden op onze website.

Corona coördinator
Een van de regels waaraan wij als vereniging moeten voldoen, is de aanwezigheid van een Corona coördinator gedurende de trainingen en (onderlinge) wedstrijden. De Corona Coördinator heeft een cruciale rol in het naleven van het protocol door spelers, trainers en ouders. Daarom is het écht noodzakelijk dat de teams per toerbeurt één coördinator leveren. Hieronder de belangrijkste taken van de Corona Coördinator tijdens trainingen en wedstrijden:

Wat wordt van jullie verwacht tijdens TRAININGEN:

 1. De Corona Coördinator van het team trekt verplicht een gekleurd hesje aan. Bij voorkeur een eigen hesje als je dit hebt. Anders liggen er hesjes in het Keeperstassen Hok (meest rechtse deur clubhuis).
 2. De Corona Coördinator houdt toezicht bij het hek dat er géén toeschouwers op het terrein komen.
 3. De Corona Coördinator blijft in de buurt van het hek.
 4. Trainers mogen het terrein op om training te geven.
 5. Na de training moeten de teams direct van het terrein af.

Wat wordt van jullie verwacht tijdens WEDSTRIJDEN:

 1. De Corona Coördinator van het team trekt verplicht een gekleurd hesje aan. Bij voorkeur een eigen hesje als je dit hebt. Anders liggen er hesjes in het Keeperstassen Hok (meest rechtse deur clubhuis).
 2. De Corona Coördinator houdt toezicht bij het hek dat er géén toeschouwers op het terrein komen.
 3. De Corona Coördinator blijft in de buurt van het hek.
 4. Coaches en begeleiders van de teams mogen het terrein op om de wedstrijd te begeleiden.
 5. Voor de thuisspelende teams worden géén toeschouwers toegelaten.
 6. Van de tegenstanders mogen uitsluitend de ouders die rijdienst hebben het terrein op.
 7. Na de wedstrijd moeten de teams direct van het terrein af.

Ter volledigheid is de planning bijgevoegd, waarin is terug te vinden op welk moment jouw team de rol van Corona Coördinator moet invullen. Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn steentje bijdraagt en de gedragsregels respecteert en zodoende te kunnen blijven hockeyen.


Namens de TC en Bestuur.
Met vriendelijke groet,

Karen Bruijnzeel
secretaris Zandvoortsche Hockeyclub
Maart
26
Bijlage