DSC09370 versie 2.jpg image-2019-05-28 (4).jpg PHOTO- MD2-2019-05-26-17-52-04 b.jpg PHOTO-DA-2019-05-26-17-50-58 b.jpg PHOTO-Dames 2-2019-05-29-13-41-27 d.jpg PHOTO-J8E1-2019-05-26-17-54-57 b.jpg PHOTO-MC2-2019-05-29-13-41-13 bbb.jpg PHOTO-MD1-2019-05-29-13-41-40 bb.jpg

Junioren

Senioren

Hoofdsponsor!

Algemeen

Doe jij al iets voor je club?

Nieuws afbeelding

Vrijwilligerswerk hoort er bij de ZHC ook bij. Een bijdrage hieraan kan je leveren op verschillende manieren: 

 

-  Via diensten die bekend worden gemaakt in het inzetrooster 

-  Door middel van sponsoring (minimaal veldbordsponsoring)


In het inzetrooster komen werkzaamheden te staan als bardiensten, schoonmaak, schilderwerk, evenementen, toernooien klusdiensten en overige activiteiten waarvoor je je kunt inschrijven. Voor de bardiensten staan er vrijwilligersdiensten op de zater-, zon- en trainingsdagen in het rooster opgenomen.

Klik op onderstaande button om je in te schrijven. De diensten worden regelmatig aangevuld, dus staat er nu niets voor je bij, check dan later opnieuw om je in te schrijven.De verplichting tot vrijwilligersdiensten is in de ALV van 2016 aangenomen en geldt voor alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger. Globaal komt het per hockeyseizoen neer op circa 10 uur per lid, ervan uitgaande dat ieder lid zijn/haar vrijwilligersbijdrage levert.

Belangrijk: afspraken binnen het team, zoals fruitdienst of rijdiensten, vallen er niet onder 

Omdat het inzetrooster gevoed is met informatie uit de ledenadministratie, betekent dit dat ieder lid een verzoek krijgt tot inschrijving krijgt. Echter, een vrijwilliger voor (bijvoorbeeld) een bardienst, mag niet jonger dan 18 jaar zijn. Dit houdt dan automatisch in dat de wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk wordt voor een minderjarig lid. De registratie van vrijwilligersuren gebeurt wel bij de in het systeem geregistreerde persoon. 

Vaste vrijwilligers 
-  Door toetreding tot een commissie of het bestuur van de ZHC 
-  Door vast te coachen of training te geven 
-  Vaste arbitrage (met scheidsrechterskaart) 

Indien je tot de categorie bestaande, vaste vrijwilligers behoort, willen wij je daar in de eerste plaats voor bedanken! Dit wordt door iedereen zeer op prijs gesteld. In de basis geldt dat je dan wordt vrijgesteld van diensten voor het inzetrooster. Maar… mocht je daarnaast toch nog op een ander gebied een bijdrage willen leveren, dan ben je van harte welkom! 
Als je als vaste vrijwilliger toch verzoeken ontvangt tot inschrijving, dan verzoeken wij je je te melden bij de beheerder van het inzetrooster. Hij zal je diensten dan verwijderen.
 
Vrijstelling 
Behalve de vaste vrijwilligers, zijn er ook altijd leden die vanwege bepaalde omstandigheden geen diensten kunnen uitvoeren. Is dit het geval? Dan is het noodzakelijk om contact op te nemen met de beheerder. In overleg wordt naar een passende oplossing gezocht.

Leden die geen vrijwilligerswerk verrichten  
Wat is het beleid van de club ten aanzien van leden die geen vrijwilligerswerk verrichten? In het huishoudelijk reglement staat aangegeven dat leden die niet aan hun clubverplichtingen voldoen, een sanctie opgelegd kunnen krijgen. Voor het seizoen 2018/2019 is deze vastgesteld op €150,- per lid. Mocht juni 2019 vast komen te staan dat er door leden geen invulling is gegeven aan het vrijwilligerswerk, dan zullen wij de sanctie aan het betreffende lid facturen. Bij het uitblijven van betaling van de sanctie zien wij ons genoodzaakt om het betreffende lid uit te sluiten van deelname aan de competitie van het volgend hockeyseizoen.  

Hoe werkt het inzetrooster?  
De eerste stap is inloggen. Hiervoor heeft ieder lid een mail ontvangen. Mocht deze verlopen zijn, dan kan je contact opnemen met de beheerder van het inzetrooster. 
 
Vragen?  
Stel ze per email aan de beheerder van het inzetrooster: 


 

  


10