DSC08721kopie.jpg

Junioren

Senioren

Agenda

Nog geen agenda punten.

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

 

 De basis  Aantal vragen: 6
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Teams  Aantal vragen: 7
 Trainingen  Aantal vragen: 8
 Wedstrijden  Aantal vragen: 5
 ZHC algemeen  Aantal vragen: 2

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Teams
In welke klasse speelt een team? 
Niet ZHC, maar de KNHB bepaalt in welke klasse een team uitkomt. Na de herfstvakantie wordt er bij jeugdteams door de KNHB opnieuw ingedeeld op basis van ondermeer de resultaten van de tot dan gespeelde wedstrijden. In deze eerste wedstrijden kunnen de verschillen tussen de teams wel eens groot zijn. Meestal wordt dat na de herfstvakantie rechtgetrokken.
 
Indeling teams 
Kinderen gaan competitie spelen als ze 6 jaar (O8) zijn (3 tallen). Teamindeling vindt plaats op basis van leeftijd, volgens de normen van de KNHB.

Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar:
 • Jonger dan 6 jaar: Benjamins;
 • 6 of 7 jaar: O8;
 • 8 jaar: O9;
 • 9 jaar: O10;
 • 10 of 11 jaar: O12;
 • 12 of 13 jaar: O14;
 • 14 of 15 jaar: O16;
 • 16 of 17 jaar: O18.
In jeugdteams mogen kinderen in principe niet ingedeeld worden in een jongere leeftijdscategorie dan hun eigen leeftijd. Alleen in heel bijzondere situaties kan de KNHB hier een uitzondering voor maken.

Indeling in een oudere categorie wordt niet nagestreefd. In bepaalde gevallen kan door de TC besloten worden om hier een uitzondering op te maken, bijvoorbeeld als het voor de aantallen in beide leeftijdscategorieën beter uitkomt. Dit is altijd in overleg met de betrokken speler/speelster en ouders en/of verzorgers. We streven ernaar om die speler daarna in die oudere leeftijdscategorie te houden.

Teams worden gedurende het seizoen bij voorkeur niet gewijzigd (nieuwe spelers toevoegen kan wel).

De voorlopige teamindeling voor het komende seizoen wordt aan het eind van ieder seizoen bekend gemaakt.

Bij de jeugd kan er drie keer per jaar (voor de zomervakantie, voor 1 oktober en voor 15 december) een team ingeschreven worden om mee te doen aan de competitie. Als er genoeg spelers zijn om een nieuw team te vormen zal de TC dit team dan ook inschrijven.

Selectie?
Bij de O8/O9/O10 teams wordt niet geselecteerd, maar kunnen teams ieder seizoen wel opnieuw samengesteld worden om de onderlinge band tussen alle spelers in een leeftijdsgroep te bevorderen en eilandjes-vorming tegen te gaan.

Bij de O12 en oudere teams wordt geselecteerd. Het eerste team in zo’n categorie bestaat uit de beste spelers uit die leeftijdscategorie. De beste spelers zijn op meerdere posities inzetbaar vandaar dat er bij de selectie niet wordt gekeken naar de positie die een speler in het veld bekleed (behalve voor keepers). Ga er ook hier vanuit dat teams ieder jaar een andere samenstelling kunnen hebben. 

Dat komt overigens niet alleen door selectie. In teams zitten vaak 1e en 2e jaars spelers van een bepaalde categorie. Die 2e jaars gaan het seizoen erop door naar een volgende categorie, terwijl de 1e jaars nog een jaar in die categorie blijven. Daarnaast stromen er spelers uit een jongere categorie in, vallen er leden af en komen er nieuwe leden bij. 

Let op: alle teams krijgen bij ZHC een vergelijkbare trainer en dezelfde uren training. Het eerste team wordt op geen enkele wijze bevoordeeld ten opzichte van de andere teams.
 
Keepers 
Vanaf de E wordt er gespeeld met keepers. Soms wil er iemand altijd keepen, dan wordt die persoon de vaste keeper. Is dat niet zo dan maakt de coach een wisselschema en komt iedereen een of meerdere keren aan de beurt om op goal te staan. 

Het beschermingsmateriaal dat je nodig hebt als keeper (en maskers voor de strafcorner) krijgt de coach in bruikleen van ZHC. Aan het einde van het seizoen worden die weer ingeleverd. Zijn er onderdelen kwijt dan worden die in rekening gebracht bij de coach.
 
Spelbegeleider bij jongste jeugd? 
Een spelbegeleider fluit net als een scheidsrechter tijdens de wedstrijd voor overtredingen en zorgt dat beide teams zich aan de regels houden. Wat een spelbegeleider echter ook doet, is uitleg geven aan de kinderen. De spelbegeleider mag het spel onderbreken om tactische en technische tips aan de teams te geven. Bijvoorbeeld om ze te leren niet op een kluitje te hockeyen of om bij het pushen de handen uit elkaar te houden.

ZHC wil graag dat alle ouders gedurende het seizoen een aantal keer spelbegeleider zijn. Als je als ouder vroeg start als spelbegeleider is de stap naar scheidsrechter bij de O12 teams niet groot. 

Er is veel informatie beschikbaar bij de KNHB.


 
Waar moet ieder team zelf voor zorgen? 
 • Coach / manager / spelbegeleider (bij F teams zijn twee spelbegeleiders nodig).
 • Scheidsrechters met een kaart tijdens wedstrijden (vanaf D teams) of wedstrijdbegeleiders (F en E teams).
 • Vervoer naar uitwedstrijden en eventueel rijschema’s hiervoor maken.
 • Invullen van de verplichte bardiensten.
 • Invullen van de verplichte scheidsrechtersdiensten bij andere teams (alleen voor B teams of ouder)
De TC bepaalt wie de coach en managers/begeleiders zijn. Voor de TC is er een (1) coach, die is ook het aanspreekpunt voor de TC. In de praktijk kan de coachrol op het veld best door meerdere personen afgewisseld worden.

Deze filmpjes van de KNHB gaan over het belang van:
 
Wedstrijden fluiten? 
Ieder lid van 14 jaar of ouder (behalve trimleden) moet een cursus tot clubscheidsrechter volgen en daarna het examen voor clubscheidsrechter halen.

Ieder lid van 14 jaar of ouder kan met enige regelmaat ingedeeld worden om andere wedstrijden dan die van het eigen team te fluiten. De arbitragecommissie zal hiervoor steeds een team aanwijzen dat bij een bepaalde wedstrijd een scheidsrechter moet leveren. Hoe meer teamleden een kaart hebben hoe eerlijker je deze wedstrijden kunt verdelen. 

Teams vanaf de D zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van scheidsrechters met een kaart. Als jeugdteam moet je er naar streven minstens 6 ouders te hebben die mogen fluiten.

We proberen om onervaren scheidsrechters de eerste paar keer te laten begeleiden door een meer ervaren scheidsrechter. 

ZHC organiseert in ieder geval aan het begin van het seizoen een scheidsrechterscursus (e-learning via de KNHB) en een of meer examens (online via de KNHB).
 
Zelf iets organiseren met je team bij ZHC? 
Wil je met je team iets organiseren op ZHC, bijvoorbeeld een extra training, wedstrijd of clinic? Overleg dit via je coach tijdig met de TC zodat gezamenlijk bekeken kan worden of en hoe dit ingepast kan worden. Pas na akkoord kunnen dit soort ideeën verder worden georganiseerd. De TC zal hier een ondersteunende rol kunnen hebben (bijv. in de Lisa-agenda zetten zodat iedereen er ook rekening mee kan houden).