DSC08721kopie.jpg

Junioren

Senioren

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

 

 De basis  Aantal vragen: 6
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Teams  Aantal vragen: 7
 Trainingen  Aantal vragen: 8
 Wedstrijden  Aantal vragen: 5
 ZHC algemeen  Aantal vragen: 2

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

ZHC algemeen
Hoe is ZHC georganiseerd? 
 
ZHC heeft een bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is de voorzitter van de accommodatie commissie en de technische commissie onderdeel van het bestuur. Minstens een keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering.

De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het bestuur is belast met de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten en is bevoegd te handelen binnen de door de ALV jaarlijks vastgestelde begroting. 

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de diverse, onder het bestuur opererende commissies. De mailadressen van de commissie staan hier.

ZHC kent de volgende commissies:
 • Arbitrage commissie: opleiding en planning scheidsrechters.
 • Zaalhockey commissie.
 • Sponsor commissie: sponsoring, reclameborden, teamkleding, gebruik logo ZHC.
 • Ledenadministratie: in- en uitschrijven leden.
 • Wedstrijdsecretariaat: planning en vraagbaak voor wedstrijden.
 • Trainingsmanager: trainings- en coach gerelateerde zaken.
 • Technische commissie: trainingen, trainers, teamindeling, coaches/begeleiders.
 • Accommodatie commissie: clubgebouw, terrein en velden.
 • Materialen: voor keepers en trainingen.
 • Bar commissie: inkoop, begeleiding barvrijwilligers, schoonmaak.
 • Communicatie: nieuwsbrief, pr en webbeheer, sociale media.
 • Vertrouwenspersoon.
 • Commissie van beroep.
 • Kas commissie.
 
ZHC is een vereniging. Wat betekent dat? 

ZHC is een vereniging. Wat betekent dat?

De belangrijkste doelstelling van ZHC is sinds de oprichting in 1935 nooit aangepast, namelijk het mogelijk maken om samen te kunnen hockeyen.

ZHC is een vereniging. Het idee achter een vereniging is dat alle leden bereid zijn een bijdrage te leveren voor de vereniging. Het is immers ook JOUW vereniging.

Om met je team te kunnen hockeyen wordt er al een behoorlijk beroep op je gedaan als speler/ouders voor coaching / begeleiding, rijbeurten, scheidsrechters, bardiensten etc.

We willen graag benadrukken dat dat helaas absoluut niet voldoende is om onze club draaiende te houden. Daarvoor zijn nog veel meer vrijwilligers nodig in de diverse commissies en het bestuur. Vrijwilligers die allerlei taken uitvoeren voor alle teams, voor de hele club.

Helaas merken we dat de verbondenheid en de bereidheid om een bijdrage te leveren nogal verschilt per lid. Op zich best verklaarbaar. Iedereen is druk met van alles en nog wat. Dan is wat moeten doen voor het team al een extra belasting en je voor langere tijd verbinden aan een aantal teamoverstijgende taken een nog veel grotere belasting.

Gelukkig zijn er nog wel een aantal leden die een zeer grote bijdrage leveren. Maar het zijn er wel veel te weinig. We zitten al een tijd onder de acceptabele grens van vrijwilligers die zich in willen zetten voor de club als geheel. Dat betekent dat sommige zaken niet of niet meer optimaal gedaan kunnen worden en de al zeer actieve vrijwilligers steeds meer belast worden en dat niet volhouden. Dat moeten we niet willen.

Hier is een overzicht van openstaande vacatures te vinden. Meld je aan! Bedankt namens alle leden.